Aplikacija kreirana za potrebe kompanije, koja se bavi servisom i prodajom štampača, bar kod čitača, prenosnih računara … Aplikacija je nastala kao odgovor na potrebu klijenta da lako organizuje svakodnevne aktivnosti, da mogu da prate status posla, kreiraju tiket, kategorišu, pretražuju tikete, i međusobno komuniciraju.

Aplikacija obiluje ajax formularima, animacijama kako bi zaposleni u kompaniji na najlakši mogući način, po prijemu posla, kreirali tiket, menjali mu status i iste zatvarali po obavljenom poslu.