WordPress plugin kreiran za potrebe PSCG sajta. Sam plugin sadrži 2 ajax kontakt formulara, i 1 formular sa međusobno zavisnim poljima, koji omogućava posetiocu da na lak način pronađe nov automobil po svojoj želji/parametrima iz PSCG ponude(Audi, Volkswagen, SEAT).

Uz plugin su takođe dizajnirane i uvedeni novi template-i , poput prikaza liste pronađenih automobila po unetim filterima, prikazu pojedinačne ponude sa novim ajax formularom(slanje podataka bez osvežavanja/reload-a strane) i listom najčešće pregledanih ponuda.