Nelt market app

Nelt market hero design

Par reči o projektu ...

Izrada landing strane koja propagira novu aplikaciju za Nelt market, dostupna u dva jezika. Za izradu strana korišćen je standardni opseg tehnologija:

  • php/mysql/apache
  • jquery/scss/gulp

Kao i uvek i ovde je dosta pažnje usmereno na SEO(Search Engine Optimization), na brzo učitavanje strana i meta tagove, semantički ispravan HTML, sve upakovano kao custom tema za wordpress CMS.