Aplikacije

Aplikacije imaju ulogu da obave specifičnu ulogu ili servis.
Mogu da budu u formi / obliku celokupnog sajta ili da samo predstavljaju servis za isporučivanje i/ili upis podataka.

Naši projekti gledaš projekte iz "aplikacije" kategorije.