Kalendar aplikacija

Aplikacija kalendar

Par reči o projektu ...

Aplikacija kreirana za potrebe kompanije, koja se bavi servisom i prodajom štampača, bar kod čitača, prenosnih računara… Aplikacija je nastala kao odgovor na potrebu klijenta da lako organizuje svakodnevne aktivnosti. Kako bi mogli da prate status posla, kreiraju tiket, kategorišu, pretražuju tikete, i međusobno komuniciraju.

Aplikacija obiluje ajax formularima, animacijama koji bi pomogli zaposlenima u kompaniji da na najlakši mogući način, po prijemu posla, kreiraju tiket, menjaju mu status i isti zatvore po obavljenom poslu.