Nelt karijerna strana

Par reči o projektu ...

Izrada specijalno pripremljene strane za prikaz više informacija o Nelt timu, o njihovim dostignućima kao i prednostima prilikom zaposlenja u Neltu. Mi smo bili zaduženi za UI i animacije. Za izradu strana korišćen je standardni opseg tehnologija:

  • php/mysql/apache
  • jquery/scss/gulp

Sve je upakovano kao tema za jednu stranu wordpress CMS-a.