Wordpress custom tema

Izrada custom tema za wordpress CMS, tema koje samo sadrže one funkcionalnosti koje su vama potrebne i time se i učitavanje sajta znatno ubrzava.